DENİZLİ GENEL BİLGİLER

DENİZLİ GENEL BİLGİLER

DENİZLİ’NİN TARİHÇESİ

TARIHCE

 Denizli şehri, ilk defa bugünkü şehrin 6 km. kuzeyinde, Eskihisar Köyü civarında kurulmuştur. Bu şehir M.O.( 261 – 245 ) yılları arasında, Suriye Kralı II. Antiyokustheos tarafından kurulmuş ve karısının adına izafeten LAODICIA denilmiştir. Türkler Denizli havalisini zaptettikten sonra, şehrin suyunun bol bulunduğu bugünkü Kaleiçi mevkiine naklettirmişlerdir.

Denizli adına, tarihi kaynaklarda başka başka isimler olarak rastlamaktayız. Selçuklu kayıtları ve Denizli mahkemesi şer’iye sicilleri “Ladik” ismini vermektedir. İbn i Batuta’nın Seyahatnâmesi?nde “Tunguzlu” denilmektedir. Mesâlik ül Ebsar’da da “Tunguzlu” olarak kaydedilmiştir.

Timurlenk’in zafernamesini yazan, Şerafettin Zemdi “Tenguzlug” ve “Tonguzlug” gibi iki isimden bahsetmektedir. Tengiz kelimesi eski Türkçe’de deniz demektir. Tunguzlu ise bugünkü imlasıyla Denizli demektir. Netice olarak Denizli adi, Tunguzlu ve Tunguzlu kelimelerinin zamanla ağızdan ağza, “Denizli” kelimesi haline gelmesinden dolayı bugünkü şeklini almıştır.

DENİZLİ’NİN NÜFUSU
NUFUS

2010 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre İlin toplam nüfusu 931.823 kişi olup, bunun 464.104’ü erkek,  467.719’ u kadındır.  Merkez İlçe şehir nüfusu 498.643, belde/köy nüfusu 28.974’tür. Merkez hariç 18 ilçe, 87 Belediye ve 360 köyü vardır.

   İlimizin 2010 yılı ADNKS sonuçlarına göre şehir nüfusu oranı % 68,8, belde/köy nüfusunun oranı %31,2 ’dir. Okur Yazarlık Oranı: % 94’tür.

   Toplam nüfusun 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus sayısı 723.690,  oranı % 77.7’dir. 

DENİZLİ’NİN COĞRAFİ KONUMU

COGRAF

   Denizli, Anadolu Yarımadası’nın güneybatı, Ege Bölgesi’nin doğusunda yer almaktadır. Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri arasında bir geçit durumundadır. Denizli İli’nin her iki bölge üzerinde de toprakları vardır.

   Denizli ili 28°38′ – 30°05′ doğu meridyenleri (doğu uç noktası; Çivril ilçesi Gümüşsu – Gökgöl Köyü Dinar sınırında Efekli Tepe, batı uç noktası; Buldan ilçesi Alandız Köyü, Manisa – Sarıgöl sınırında Tezek tepe) 38°29′ – 38°52′ kuzey paralelleri (Kuzey uç noktası; Çivril Çapak Köyü, Afyon sınırında Avgan Damları mezarlığı, güney uç noktası; Çameli – Muğla sınırında Karabayır Köyü) arasında yer alır.

   Denizli ili doğuda Burdur, Isparta, Afyon; batıda Aydın, Manisa; güneyde Muğla; kuzeyde Uşak illeri ile komşudur. Yüzölçümü 11.868km², denizden yükseltisi ise 428 m’dir.

Kaynak: denizli.gov.tr